Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Güven ve Gizlilik

tup bebek gizlilik guvenGünümüzde bebek sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin bir kısmı, tedavi süreci hakkında tedirginlikler taşımaktadırlar.

Bebek Sahibi olamamak eksiklik ya da ayıp değildir!

Maalesef toplumun bazı kesimlerinde bebek sahibi olamamak bir eksiklik olarak nitelendirilebilmektedir. Oysa şeker hastalığı tansiyon yüksekliği gibi bebek sahibi olamamakta sıradan bir sağlık sorunudur. İnfertilite (kısırlık) yani bebek sahibi olamama sorunu yaşayan çiftlerin bir kısmı bu nedenle bu sağlık sorununu dile getirmeye bile çekinebilirler.

Bilimsel ve Tıbbi Tedavi her zaman ilk tercih olmalıdır!

Her sağlık sorununda olduğu gibi bu konuda da bilimsel tıbbi tedavi seçeneklerinden uzaklaşmamak gerekir. Maalesef toplumda zor durumda olan çiftlerin bu durumlarından yaralanmak isteyen umut tacirleri vardır. Bitkisel tedaviler, hipnoz gibi yaklaşımlar asıl tedavi olan bilimsel tıbbi tedaviye destek amaçlı kullanılabilir; ancak asla asıl tedavinin yerini tutamazlar.

Tedavi sürecinde gizlilik en ön plandadır!

Toplumun değer yargıları ve çiftlerin hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurulur. Diğer tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi çiftlerin durumları, aldıkları tedaviler, test sonuçları tam bir gizlilik içinde muhafaza edilir. Mahremiyet, tüp bebek ünitelerinde en çok önem verilen konuların başında yer alır. Çiftin izni olmadan anne baba kardeş dahil olmak üzere tedavi süreci hakkında asla bilgi verilmez. Özel bilgileri paylaşılmaz. Gerek muayeneler gerek işlemler sırasında çiftlerin özel yaşamlarına maksimum saygı gösterilir. Her türlü kolaylık sağlanarak çiftin stres altında olması önlenir.

Tüp Bebek bir ekip işidir!

Tüp bebek sadece doktorun ya da embriyoloğun işi değildir. Tamamen ekip işidir. Ana görev çifte aittir. Sorunun erkekte ya da kadında olması önemli değildir. Kadın da erkek de konuya dört elle sarılmalı birbirine destek olmalıdır.

Bizler doktor, embriyolog, hemşire, personel, hasta danışmanı olarak tüm bilimsel bilgi becerimiz ve insani yönümüzle çiftlere destek oluyor, hep birlikte bir ekip olarak çözüm yolunda ilerliyoruz.

Tüp Bebek Tedavisinde sadece çiftlere ait hücreler kullanılır.

Gerek aşılama gerekse tüp bebek aşamasında eşlerden alınan hücrelere en üst düzeyde itina gösterilir. Üçlü kontrol sistemi ile hücrelerin karışma olasılığı sıfıra indirilir. Bir başkasına ait hücrenin kullanılması yasaktır. Tedavi sırasında sadece çiftlere ait hücreler kullanılır. Hastane kayıtları iki farklı uzman tarafından kontrol edilir.

Taşıyıcı Annelik Nedir? Kimlere Uygulanır?

tasiyici annelikGenellikle rahimden kaynaklanan sebeplerden dolayı hastalarımız taşıyıcı annelik yöntemine başvurmaktadırlar.

Taşıyıcı annelikte anne adayının yumurta hücresi baba adayının sperm hücresi alınarak labaratuar ortamında sağlıklı embriyolar elde edilir. Elde edilen embriyolar sağlıklı, genç bir bayanın rahmine yerleştirilir ve gebeliğin sağlıklı ilerlemesi için takipler yapılır.

KİMLER TAŞIYICI ANNELİK YAPTIRMALIDIR?

 • Doğuştan rahmi olmayanlar

 • Herhangi bir nedenden dolayı ameliyatla rahmi alınmış bayanlar

 • Rahmin bebeği taşıyamaması

 • Rahimde çok sayıda oluşan miyomlar

 • Ciddi kalp rahatsızlığı olan bayanlar

Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığı

basarisiz tup bebekTekrarlayan tüp bebek başarısızlığı; anne adayı hastanın üstüste 3 defa tüp bebek tedavisi geçirdikten sonra gebeliğin sağlanamaması durumudur.

Tekrarlayan tüp bebek yönteminin başarısızlığının birçok nedeni vardır:

Embriyonun gelişimi, rahim içerisine tutunma ve oosit kalitesi vb. gibi Kıbrıs tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen önemli birçok faktör bulunmaktadır. Bu yüzden tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedeni tam ve kesin olarak bilinmemesine rağmen, başarısızlığa sebep olduğu düşünülen bazı durumlar göz önünde bulundurulur.

 • Rahim içi düzensizlikler, yine aynı şekilde rahim iç duvarının yeterli seviyede gelişmemesi gibi rahimden kaynaklanan durumlar,

 • Kan pıhtılaşma bozukluğu (trombofililer) ve anormal immünolojik yanıt gibi anne adayının yaşadığı bazı hastalıklar,

 • Anne ve/veya baba adayından kaynaklanan bazı genetik bozukluklar veya tüplerin içinde sıvı birikmesi (hidrosalpenks) veya endometriyozis gibi durumlar başarısızlık nedenleri olabilmektedir.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftler nasıl değerlendirilir ve ne yapılmalıdır?

Tüp bebek yönteminde teknolojik yenilikler hızlı bir şekilde ilerlemesine rağmen, başarısızlığa neden olabilecek henüz çözülememiş moleküler düzeyde birçok sorun olduğundan tam bir kesin başarı sağlanamayabilir. Ancak tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde, bilinen bazı durumlara yönelik incelemelerin yapılması gereklidir.

Kadın ve/veya erkekten kaynaklanabilecek genetik bozuklukların tanısı için çiftlerin kanda genetik incelemesi yapılmalıdır. Genetik problem tesbit edilirse embriyo transferinden önce PGD (embriyo transfer edilmeden önce genetik inceleme) yapılması uygun olacaktır.

Transvajinal ultrasonografi, histerosalpingografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi gibi yöntemler kullanılarak rahim içinin değerlendirilmesi gerekir. Çünkü rahim içerisindeki myom veya polipler, veya septum denilen rahim içindeki bölme ve rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısızlığına sebep olabilir. Bunların tesbit edilip, tedavi edilmesi başarıyı etkileyebilir. Yine ultrason veya histerosalpingografide tesbit edilen hidrosalpenks (tüplerin içinde sıvı birikmesi) denilen tüplerin sıvı ile dolması durumunda tüplerin alınması veya bağlanması başarının artmasına katkıda bulunacaktır.

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkileyen Durumlar:

 • Tüp bebek tedavisi esnasında rahim iç duvarı endometriyumun yeterli derecede gelişmediği tespit edilirse, gelişimi arttırmak için, ilaçlarla destek tedavisi başlanması başarıyı arttırabilir.

 • Kan tahlili ile trombofili denilen kan pıhtılaşma bozukluğunun taranması ve eğer tespit edilirse kan sulandırıcı ilaçların başlanması başarıyı etkileyerek tüp bebek başarısızlığını minimum seviyede azaltabilir.

 • İmmünolojik kökenli nedenler düşünüldüğünde buna uygun tedaviler, tüp bebek tedavisinin başarısını arttırmada yardımcı olabilir.

 • Kıısırlıkta (erkekten kaynaklanan) spermlerin ileri inceleme methodları ile değerlendirilmesi ve özel döllenme teknikleri kullanılması başarıyı arttıracaktır.

 • Sigara ile tüp bebek başarısızlığı arasında çok yakın bir ilişki tespit edilmiş olup, tüp bebek tedavisi öncesi sigaranın bırakılması başarıyı mutlaka arttıracaktır.

Tüp bebek başarısında Merkezin (Hastane, Laboratuvar) önemi nedir?

Tüp bebek başarısını etkileyen saydığımız birçok nedenin yanısıra, yumurta oluşumunun sağlanması için hastaya uygun tedavi yönteminin seçilmesi, yumurtanın döllenmesi için kullanılan teknikler, embriyonun yeterli gelişimi ve uygun şekilde rahim içine transferi önemli olup, bu aşamada tüp bebek merkezinin ve ekibinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla unutulmaması gereken nokta;  Tüp bebekJinekolog, Embriyolog, Ürolog ve yardımcı sağlık personelinin birlikte yürüttüğü ekip çalışması gerektirir.

Tüp Bebek ve Stres

tup bebek stresTüp bebek tedavisinde stresin etkisi

Doğal yolla gebe kalamayan çiftler için tüp bebek tedavisi büyük bir umut kaynağı oluşturmaktadır. Fakat tüp bebek tedavisi psikolojik anlamda sabır ve pozitiflik gerektiren bir süreçtir. Stresin ve olumsuz düşüncelerin tedavinin başarısına gölge düşürmesi istenmeyen bir durumdur. Stres birçok hastalığın kökeninde olduğu gibi hem kısırlığın nedeni hem de tüp bebek tedavisinin başarısızlık kaynağı olabilir.

Stres gebe kalmayı ve tüp bebek başarısını etkiler mi?

Aşırı stres, yumurtlama, yumurtanın döllenmesini ve embriyonun rahime tutunmasını, tüplerin işlevselliğini olumsuz etkiler. Bilimsel bir temele dayanan stres ve üreme arasındaki etkileşim göz önüne alındığında, psikolojik yaklaşımların yardımıyla gebelik şansının artacağı gerçeği ön plana çıkmaktadır. Stresin kaynağı bu durumun neden onların başına geldiği sorusundan dolayı çiftlerin kendisinden kaynaklanabileceği gibi tedavi ve süreçle ilgili yeterli bilgisizlikten veya çevre baskısından da olabilir.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce çiftlerin süreç hakkında yeterince bilgilendirilmeleri süreçle ilgili oluşacak stresle başa çıkmanın en önemli basamağı olabilir. Gerekirse çiftlerin tüp bebek tedavisi öncesi ve süreç sırasında psikolojik destek almaları da bu anlamda fayda sağlayabilir.

Tüp bebek merkezinin ortamı, şartları, hastalara yeterli zaman ayırılması gibi durumlar da merkez düzeyinde stresi azaltmaya yönelik önemli noktalardır. Sonuçta stresin kaynağı ne olursa olsun, tedaviye alınacak çiftlerin streslerinin giderilmesinin başarıdaki katkısı göz ardı edilmemeli ve bu konuda tüp bebek merkezleri gereken hassasiyeti göstermelidir. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olması, tedaviye yanıtsızlık nedeniyle tedavi iptali veya iyi kalite yumurta çıkmaması nedeniyle transfer yapılamaması gibi durumlar stresin daha da fazlalaşmasına neden olabilir. Bu durumdaki çiftlerin psikolojik açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç olabileceği de unutulmamalıdır.

Stresi azaltmak için neler yapılabilir?

 • Öncelikle çiftlerin birbirleri ile iletişimi ve uyumu iyi olmalıdır.

 • Gerekirse stresi yenmek için bireysel veya çift olarak profesyonel kişilerden psikolojik destek alınabilir.

 • Yoga ve Meditasyon gibi stresten arınma tekniklerinden yararlanılabilir.

 • Kafein ve nikotin alımının kısıtlanması ve düzenli egzersiz fiziksel ve duygusal gerginliği azaltmakta yardımcı olabilir.

 • Kısırlık tedavi süreci ile ilgili kafanızda soru işareti oluşturan her şey konusunda bilgileri netleştirip, kaygıları azaltmak için doktorunuzdan bilgi alın.

 • Bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış olan akupunktur yöntemi ile stres seviyesi düşürülebilir. Akupunktur yöntemini tüp bebek tedavisi öncesi bir çok otorite tavsiye etmektedir.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce zihin olarak bu tedaviye hazır olmanız gerekmektedir. Sonuçları itibariyle hayatınızda hem maddi hem manevi bir çok değişiklik yapacak olan tüp bebek tedavisinin olumsuz olabileceğini, hemen başarılı olunmayacağını ve belkide hiç tutmayacağını bilerek başlamak, tedavi süresince büyük beklentilere girmemenizi sağlar. Böylece stresiniz daha az seviyelerde seyreder. Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olamayan çiftler için çok etkili bir tedavi yöntemi olmasına karşın "mucize değildir".

Kıbrıs Tüp Bebek (IVF) Merkezi ve Danışmanlık

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Bazı nedenlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerin bu sorununu aşmada kullanılan bir tedavi...

Tedavi Aşamaları

Çiftin hangi tedavi yöntemine uygun olduğuna karar vermek amacıyla ayrıntılı bir görüşme...

Başarıyı Etkileyen Faktörler

Gebelik oranlarının bu kadar farklı bildirilmesinin çok farklı nedenleri vardır...

Kullanılan Teknikler

Bir tüp bebek ünitesi sürekli yenilenmekte olan teknolojik gelişmeleri düzenli takip etmelidir...

Tekrarlayan Başarısızlık

Üç veya üzerinde (bazı tanımlara göre iki ve üzerinde) başarısız tüp bebek tedavisi geçirilmesidir...

Tüp Bebek ve Stres

Doğal yolla gebe kalamayan çiftler için tüp bebek tedavisi büyük bir umut kaynağı oluşturmaktadır...

DOKTORUMUZ

savas ozyigit

Prof.Dr. Savaş ÖZYİĞİT
Tüp Bebek Bölüm Başkanı
Hastane Başhekimi

Neden Kıbrıs'ta Tüp Bebek Yaptırmalısınız?

Özellikle yurtdışında tedavi görmenin ne kadar stresli ve yıpratıcı olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle tedavi sürecinizin başlangıcından sonuna kadar hep tedavi koordinatörümüz sizin yardımınıza koşturacaktır. Tedavi koordinatörünüze 7/24 e-posta, telefon veya WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs'ın turizm cenneti olması, tarihi yapısı ve dört mevsim ılıman iklimiyle siz tatilinizin keyfini çıkarırken, bizler de sizin için çalışalım. 

Kıbrıs 'taki Tüp Bebek Merkezimiz, son teknolojik ekipmanlar ve profesyonel ekibi ile bütçenize uygun ve en ucuz fiyatlarla KKTC Lefkoşa'da titiz, kaliteli ve tecrübe deneyimiyle kıbrıs'ın tüp bebek hastanesinde tedavi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hastanemizde yumurta nakli, sperm donasyonu, azospermi, genetik tarama, PGD ve taşıyıcı annelik gibi diğer hizmetlerimiz bulunmakta, bunun yanısıra infertilite (kısırlık) ile ilgili sorunu olan hastalarımız için de bebek sahibi olma imkanı sağlıyoruz. Kıbrıs tüp bebek merkezimizde stres yönetimi, psikolojik destek ve danışmanlık konusunda tecrübeli personelimizde hizmetinizdeyiz!

Yüksek başarı icin transfer işlemi çok önemlidir. Sadece kaliteli embriyo elde etmek yeterli değildir, endometrium yani rahim içi yabakasının çok iyi hazırlanması gerekir ölçümlerde 8-12 mm kalınlığında olmalı ki embriyo tutunabilir ve beslenip gelişebilir. Aksi taktirde başarı şansı oldukca düşüktür.

Kıbrıs'taki tüp bebek kliniği 'mizde tüm tedaviler itinayla gerçekleştirilmektedir. İster tüp bebek, isterse donasyon ile tüp bebek tedavisi olsun, amaç aileyi sağlıklı bebek sahibi yapmaktır. Bu nedenden dolayı tedaviye başladığımız ilk günden itibaren takipleri eksiksiz yapmaktayız.

Çiftler tüp bebek tedavisine karar verdikleri zaman psikolojik olarak desteklenmekte, bilgi sahibi olmaları için mutlaka danışmanımız tarafından tedavi süreci anlatılmakta ve cevaplanmayan hiçbir soru işareti kalmamaktadır.

Neden Kıbrıs Tüp Bebeğim?

kıbrıs tüp bebek
Alanında Deneyimli Ekip

kıbrıs tüp bebek
Başarılı Sağlıklı Gebelik Oranı

kıbrıs tüp bebek
Gelişmiş kısırlık ve embriyo testleri

kıbrıs tüp bebek
İlgili ve Güleryüzlü Personel

kıbrıs tüp bebek
Geniş Donör Havuzu

kıbrıs tüp bebek
Konaklama ve Ulaşım

kıbrıs tüp bebek
Güven ve Gizlilik

kıbrıs tüp bebek
Danışmanlık Hizmetleri

Sıkça Sorulan Sorular

Başarı Hikayelerimiz

"Ne kadar teşekkür etsek az!!!"
Açıkcası çok fazla seçenek vardı ve kime gideceğimizi bir türlü bilemedik. Eşimle beraber İnternet'te araştırırken bulduk ve randevu aldım, sağolsunlar çok yardımcı oldular. Özellikle danışmanım ve doktorum çok çok iyiydi. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim...
tup-bebegimiz

F.H.

Başarı Hikayelerimiz

"Çocuğu olmayan yakınlarıma ve buradaki hastalara rahatlıkla tavsiye edebilirim..."
Doktorumuz; kesinlikle alanında oldukça deneyimli, profesyonel, yardımsever, dinlemeyi seven ve hastasına çok değer veren bir karaktere sahip. Sayesinde çok güzel bri evlat sahibi oldum, yıllardır özlemle beklediğim bebeğime kavuşturdu.
tup-bebegimiz

H.E.

Başarı Hikayelerimiz

Sağolun hocam!

Çok sağolun sizlerin sayesinde uzun emek ve uğraşlar sonucunda hayattaki en güzel duygulardan bir tanesi olan anneliği yaşadım.

Buradan bir kez daha teşekür ediyorum tüm ekibe...

tup-bebegimiz

C.Ç.

Başarı Hikayelerimiz

Çok mükemmel bir his

Yurtdışında 2 kez başarısız denemeden sonra, danışmanımızla Kıbrıs'taki bir arkadaşımın tavsiyesi üzeriyle iletişime geçtim. Çok ilgili ve alakalı, beni her konuda bilgilendirdi. Ardından çok ilginçtir ki, doktorumuzla tanıştığımız ilk günden tüp bebek tedavimin başarılı olacağını sezdim ve öyle de oldu :) İkizlerimiz bizim yaşam enerjimiz oldu...

tup-bebegimiz

H.Ö.

Fotoğraf Galerisi

Sitedeki bilgiler doktor yada eczane danışmanı yerine geçmez. Sitedeki bilgi ve yorum ve görüntüler bilgilendirme amaçlıdır. Tanı yada tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. Tanı ve tedavi için bir doktora başvurunuz.

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek

Kibris Tup Bebek Merkezi ve IVF Klinik

KUZEY KIBRIS'TAKİ EN BAŞARILI TÜP BEBEK MERKEZİ

Kıbrıs Tüp Bebek Yüksek başarı, modern hastane, tecrübeli doktor ve en ucuz fiyatlarla tedavi merkezi.

Bebek sahibi olmak çok kolay, North Cyprus IVF. Tüp Bebek merkezimizde çok ucuza çocuk sahibi olsun.

Kıbrıs Tüp Bebek Fiyatları - 2023

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezleri içerisinde lider kuruluş olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Kıbrıs Tüp Bebek Hastaneleri arasında bütçenize çok uygun ve en hesaplı fiyat politikası sunmaktayız...

Kıbrıs Tüp Bebek Tedavisi 2024 Yılı Fiyatları

Kıbrıs tüp bebek tedavisi konusunda başarılı kadın doktor

Kıbrıs'ta Tüp Bebek Merkezi olarak tecrübeli ekip ve teknik ve teknolojik açıdan en iyi hastanesinde tedavi görmek istemez misiniz?

Kibris tup bebek merkezi

Cinsiyet Seçimi

Yumurta Nakli

Sperm Donasyonu

Tüp Bebekte yumurta toplama işlemi

Yumurta Donasyonu

Sperm Dondurma

Embriyo Dondurma

KKTC tüp bebek merkezi ünitesi ekipman, cihaz ve laboratuvar koşulları sizin için en iyi hizmeti en uygun fiyatlarda sunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs - Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa bölgelerinde IVF (tüp bebek) konusunda psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kıbrıs'taki Tüp Bebek Merkezi olarak en ucuz ve bütçenize en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz!